ความสำเร็จในปี 2017

2017 IVF success rate

ความสำเร็จในปี 2016

2016 IVF success rate

ความสำเร็จในปี2015

2015 IVF success rate

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโรคทางพันธุกรรมและการมีบุตรยากSTORK ใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานเดียวกันกับยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากผู้คนทั่วไปที่เข้ามารับบริการแล้ว ยังมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีบุตรยากประเภทอื่นๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คลีนิก STORK มีอัตราความสำเร็จสูงขึ้นถึง ร้อยละ 68