ตำแหน่งของคุณ: หน้าหลัก > ติดต่อเรา
คลินิก สตอร์ค เอ. อาร์. ที.

คลินิก สตอร์ค เอ. อาร์. ที.

เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้นที่ 21 - 22

ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2-214-3865


STORK A.R.T. Clinic, 44 Srijulsup Tower, 21-22nd floor, Rama I rd., Rongmeung, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. +66 (0) 2-214-3865