ตำแหน่งของคุณ: หน้าหลัก   >> เกียรติประวัติของ Stork

ชื่อเสียงและรางวัลที่ได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาของศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK ในแวดวงบุคลากรเดียวกัน และความสำเร็จในอนาคต

เวลา: 2019-04-01 09:44:45

ปัจจุบันทั่วโลกกําลังให้ความสนใจกับธุรกิจด้านสุขภาพ และในอนาคตจะเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับห้าต่อจากธุรกิจทางด้านไอที ธุรกิจด้านนี้เริ่มจากการพัฒนาจากวงกว้างให้มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในแวดวงสุขภาพ “การทำ IVF” เป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาได้อย่างเด่นชัดอย่างไม่เคยมีมาก่อน

เมื่อไม่นานนี้ ประธานบริหาร Shen Yang แห่งบริษัท Stork Healthcare Management (Shanghai) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานมอบรางวัลประเทศจีนสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี และได้รับรางวัลเกียรติยศหน่วยงานด้านสุขภาพยอดเยี่ยม (七星十佳口碑健康管理) สำหรับการพัฒนาในอนาคต ทางบริษัทฯมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น เพื่อการพัฒนาต่อไป และภายใต้สถานการณ์ตลาดที่มีการแข่งขันสูง ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK เดินหน้าต่อไปอย่างชาญฉลาด ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ในธุรกิจด้านสุขภาพจนได้รับการยอมรับ ในทุกย่างก้าวที่เราเดินทางมา ล้วนทำให้ผู้คน ยอมรับด้วยความสามารถ

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร Stork A.R.T ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการเจริญพันธุ์ (การทำ IVF) และการรักษา Stork A.R.T จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสานฝันของผู้ป่วยด้านการเจริญพันธุ์ที่ต้องการความช่วยเหลือให้เป็นจริง

คุณ Shen Yang ผู้ก่อตั้ง บริษัท Stork Healthcare Management จํากัด และบริษัทยูนิเมด จำกัด (Unimed Co., Ltd.) จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านการบริหาร จากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปี 1998 คุณ Shen Yang ได้เข้าสู่ธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ และได้กลับมายังประเทศจีนในปี 2002 เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายขายด้านสูตินารีและการเจริญพันธุ์ประจำประเทศจีนให้กับบริษัท Organon Pharmaceutical จํากัด ตลอดระยะเวลา 15 ปี คุณ Shen Yang ได้ ให้ความร่วมมือและมีส่วนช่วยเหลือในการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ดับนานาชาติ ให้กับหน่วยงานด้านสูตินารีและการเจริญพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศจีน

คุณ Shen Yang ได้พบและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เชิงลึกทางด้าน IVF กับคุณ Robert G. Edwards ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งการทำ IVF”

คุณ Shen Yang และคุณ Louise Brown ผู้ที่กำเนิดจากการทำ IVF เป็นท่านแรกของโลก

ข้อมูลด้านอาชีพและด้านชื่อเสียง

ในปี 2009 ได้ก่อตั้งบริษัทยูนิเมด จำกัด และได้สร้างคุณูปการต่อวงการการแพทย์จีนและผู้ทำงานในวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาด้านการตรวจสอบโรคติดต่อทางพันธุกรรมและการตรวจสอบของเหลวในร่างกายอย่างรอบด้าน ซึ่งทำให้ประเทศจีนมีส่วนแบ่งการตลาดด้านการทำ IVF มากถึง 70% และยังทำให้บริษัทมีศักยภาพสูงในด้านการวิจัย

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการมีบุตรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่งแห่งที่สาม โดยคุณ Qiao Jie ได้รายงานเรื่องการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคติดต่อทางพันธุกรรมก่อนการตั้งครรภ์และเทคโนโลยีด้านการให้กำเนิดอื่น ๆ โดยทางศูนย์ใช้เทคโนโลยี SNP ซึ่งได้มาจาก บริษัทยูนิเมด จำกัด

ติดตามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในสายงานอาชีพอย่างใกล้ชิด

ปี 2014 ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T. สาขาประเทศไทย ในกรุงเทพฯ ได้นําเข้าเทคโนโลยี SNP array (การตรวจหาความผิดปกติของพันธุกรรมด้วยการตรวจหาSNP) และเทคโนโลยีวิเคราะห์ลำดับเบสแบบ Next Generation Sequencing (NGS) โดยยูนิเมดได้ทำหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยี ทำให้ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T.กลายเป็น ศูนย์การทำ IVF ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปี 2015 ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T. ทำ IVF ร่วมกับการตรวจ SNP

ปี 2016 ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T. ได้ใช้เทคโนโลยี Karyomapping และการตรวจ PGH (Preimplantation Genetic Haplotyping) ก่อนการถ่ายโอนตัวอ่อน กลายเป็นศูนย์แห่งเดียวที่ใช้เทคโนโลยีสองอย่างนี้ในการทำ IVF ช่วยเหลือครอบครัวที่มีโรคติดต่อทางพันธุกรรมและทุกข์ทรมานกับปัญหาความผิดปกติทางโครโมโซม

ปี 2016 ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T.ร่วมกับกรมอนามัยประเทศไทยจัดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการให้กำเนิด(MOPH) กรมอนามัยของประเทศไทยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาเชิงการท่องเที่ยว มีศูนย์เกี่ยวกับการให้กำเนิด 19 ศูนย์ที่เข้าร่วม ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T. ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ปี 2017 ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T. ได้เปิดศูนย์ประสานงานในจีนแผ่นดินใหญ่ ปักกิ่ง,กว่างโจว,หนานจิง,หางโจว,ชิงเต่า,จี้หนาน โดยให้การบริการฟรีด้านการติดต่อประสานงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการบริการที่ดีทีสุด

嗣道中国办事处

มีเด็กที่เกิดจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T. ครบ 1000 คน ในปี 2018

。。。

ปี 2019 ทั่วโลกรณรงค์ให้มีการตรวจโรคติดต่อทางพันธุกรรมเพื่อยับยั้งความผิดปกติของยีน Schaaf-Yang ในทารกเกิดใหม่ เพื่อการให้กำเนิดทารกที่แข็งแรง ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T. เป็นศูนย์เดียวที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจ Karyomapping ในการทำ IVF

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T. มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะคอยช่วยเหลือทุกครอบครัวให้ได้รับการเติมเต็ม สร้างเอกลักษณ์ และพัฒนาอย่างไม่มีวันหยุด เพื่อให้ STORK A.R.T. เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตรที่แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักในระดับสากล