เทคนิคในการทำ IVF ของSTORK

การตรวจ Preimplantation Genetics Testing (PGT) สามารถตรวจสอบควาผิดปกติของโครโมงโซมรวมไปถึงโรคทางพันธุกรรม ก่อนการย้ายตัวอ่อน เป็นการตรวจที่ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ ลดอัตราการแท้งและยังลดความเสี่ยงการให้กำเนิดทารกที่ไม่สมบูรณ์

เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจ Preimplantation Genetics Testing (PGT)

SNP Array

เทคโนโลยี SNP array (การตรวจหาความผิดปกติของพันธุกรรมด้วยการตรวจหา SNP)

มีอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงกว่า 20 % ให้ผลดีกว่าเทคนิค FISH

สามารถตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซม ทั้งหมด 46 แท่ง

ให้อัตราความปกติของทารกค่อนข้างมาก เป็นการใช้เพื่อตรวจก่อนการตั้งครรภ์

ความแม่นยำในการตรวจสอบมากกว่าร้อยละ 99.99

มีประโยชน์ในการตรวจสอบการเจริญเติบโตก่อนการถ่ายโอน (ย้ายตัวอ่อน)

การตรวจยีนเดี่ยวด้วยเทคนิค Karyomapping

การตรวจยีนเดี่ยวด้วยเทคนิค Karyomapping

เปรียบเทียบตัวอ่อนและ DNA ของพ่อแม่และญาติ โดยการคัดกรองยีนโรคทางพันธุกรรม

สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งของ SNP ได้ถึง 3 ล้านตำแหน่ง

เทคโนโลยี วิเคราะห์ลำดับเบสแบบ Next Generation Sequencing(NGS)

เทคโนโลยีวิเคราะห์ลำดับเบสแบบ Next Generation Sequencing (NGS)

เทคนิคล่าสุดที่ใช้ในการตรวจความผิดปกติของตัวอ่อน

ยกระดับการตั้งครรภ์ และลดการเกิดภาวะแท้ง