ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน IVF

การรักษาที่เป็นสากล / ทีมผู้เชี่ยวชาญในห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน, ประสบการณ์ทำงานเฉลี่ยแล้ว 15 ปี เป็นทีมที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการให้กำเนิดกับศูนย์ในประเทศ และถามตอบด้านการรักษาผ่านวิดีโอกับประเทศไทย ไม่ต้องออกนอกประเทศ ก็สามารถสอบถามข้อมูลที่สงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ

Chanin Asvadhares

ผู้อำนวยการแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Uthanchai Rochanavibhata

หัวหน้าทีมแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sirirat Apariman

หัวหน้าทีมสูตินารีแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Thanompol Krueatao

วิสัญญีแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Orntheera Tiathasin

หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Alexey

ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Orapin Mongkol

หัวหน้าพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

Kawisara Yaviwatjaroenkul

พยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

Nadsuda Aunthaya

พยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม