Sirirat Apariman

วันที่: 2018-11-01 14:18:58

Sirirat Apariman

Sirirat Apariman หัวหน้าทีมแพทย์

Sirirat Apariman เป็นหัวหน้าทีมแพทย์ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือการให้กำเนิดและสูตินรีเวช มีประสบการณ์รักษากว่า 15 ปี ได้รับคำชมเชยด้านการช่วยเหลือการให้กำเนิดและสูตินรีเวช

Sirirat Apariman จบการศึกษาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคยทำงานที่ศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุดรธานี, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, แผนกสูตินรีเวชโรงพยาบาลสระบุรี (กรรมาธิการด้านการรักษาพยาบาล, ประกันความเสี่ยง, ควบคุมยับยั้งโรคติดต่อ) Sirirat Apariman เป็นสมาชิกกรรมาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์