Orapin Mongkol

วันที่: 2018-11-02 14:12:30

Orapin Mongkol

Orapin Mongkol หัวหน้าพยาบาล

Orapin Mongkol ปี 2006 จบการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาพยาบาล ก่อนเข้าทำงานที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK A.R.T เคยทำงานในตำแหน่งพยาบาลผู้ช่วยแผนกดูแลด้านการมีบุตร ที่โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลบางกอกพัทยา