ตำแหน่งของคุณ: หน้าหลัก   >> ประวัติผู้ก่อตั้ง

วันที่: 2018-03-18 13:19:55


Shen Yang CEO และผู้ก่อตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ที่มีบุตรยาก STORK มหาบัณฑิตด้านการจัดการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย Yale
ปี 1998 ทำงานด้านยาในสหรัฐอเมริกา ปี 2002 ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการบริษัท Oganon Pharmaceutical Co., Ltd สูตินรีเวชและการช่วยเหลือการมีบุตร
ปี 2009 เริ่มทำธุรกิจในประเทศจีน
ปี 2014 ก่อตั้ง STORK A.R.T.
ทำงานร่วมกับแผนกสูตินรีเวช สาขาเทคโนโลยีช่วยเหลือด้านการเจริญพันธุ์มาเป็นเวลานาน ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ได้ก่อตั้งศูนย์ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลการให้กำเนิดและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ

Mr. Shen Yang ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคุณ Robert Edward Lee บิดาแห่งการทำ IVF อีกด้วย

Shen Yang CEO เป็นประธานในพิธีเปิด