ตำแหน่งของคุณ: หน้าหลัก  > เกี่ยวกับศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร STORK

เกี่ยวกับ STORK

Stork A.R.T  เป็นผู้ให้บริการดูแลผู้เข้ารับบริการชาวจีนในไทย โดยผู้รับบริการต่อผู้ดูแลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ขณะที่เข้ารับการรักษานั้น ทางศูนย์ฯ มีบริการล่ามแปลสองภาษา ทั้งยังมีบริการการนัดหมาย จองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแก่ผู้เข้ารับบริการอีกด้วย

การเข้ารับบริการกับ “ STORK” จะช่วยลดระยะทางระหว่างผู้เข้ารับบริการ เพราะสตอร์คมีศูนย์ประสานงานภายในประเทศจีน เพื่อให้บริการการด้านการตอบปัญหาข้อสงสัยด้านการทำ IVF ในประเทศไทย อาทิ เซี่ยงไฮ้ หางโจว กว่างโจว หนานจิง ปักกิ่ง ชิงเต่า และจี้หนาน เป็นต้น

“อยากมีบุตร ปรึกษาเรา Stork A.R.T ผู้ช่วยที่ดีที่สุด” ลูกหลานที่แข็งแรงถือเป็นอนาคตของครอบครัว ซึ่งภารกิจของสตอร์ค คือเป็นผู้ช่วยในการดูแลครอบครัวที่มีปัญหาด้านโรคทางพันธุกรรมให้ได้กำเนิดบุตรที่แข็งแรง ทั้งนี้สตอร์คยังได้จัดตั้ง “กองทุนโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม” เพื่อให้สังคมได้ยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางพันธุกรรม เพื่อให้ผู้ที่มีโรคทางพันธุกรรมได้รับความรักความห่วงใยและการยอมรับจากสังคมภายนอกและช่วยเหลือให้สามารถให้กำเนิดทายาทที่แข็งแรงต่อไป

Felfushion เป็นแพลตฟอร์มของสตอร์คที่ให้บริการให้คำปรึกษาในการเจริญพันธุ์และดูแลจัดการด้านการเตรียมพร้อมให้กำเนิดบุตรที่แข็งแรงแก่ผู้หญิงโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณผู้หญิงได้รับการดูแลปรึกษาและวางแผนมากขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ และหลังตั้งครรภ์ รวมไปถึงการดูแลจัดการเฉพาะทางด้านโภชนาการ ด้านจิตใจ ด้านสูตินารี โรคทางพันธุกรรม การลดน้ำหนัก การชะลอวัย และการบำรุงเป็นต้น เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีความมั่นใจในทุกช่วงจังหวะชีวิตและการทำงาน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

嗣道泰国试管婴儿医院
嗣道泰国试管婴儿医院前台
嗣道泰国试管婴儿医院中国办事处