ตำแหน่งของคุณ: หน้าหลัก  >> บริการ Egg Freezing
รู้หรือไม่?

จากการวิจัยพบว่า คุณภาพของไข่จะเสื่อมลงตามอายุ อายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การตกไข่ผิดปกติ เกิดภาวะความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดดาวน์ซินโดรม นอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราการแท้งอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงในปัจจุบันจึงหันมาสนใจการแช่แข็งไข่มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

จะรักษาความสามารถในการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?

ความฝันของผู้หญิงหลายคนคือการเป็นแม่คน
ผู้หญิงในปัจจุบันในความสำคัญกับเรื่องงานและการบรรลุเป้าหมายในชีวิต บางคนยังไม่มีการวางแผนการมีบุตร เพราะต้องการใช้เวลากับคู่ชีวิตเพียงสองคน เมื่อต้องการมีบุตรก็อายุมากแล้ว ทำให้ไม่สามารถให้กำเนิดทารกที่แข็งแรงได้ คุณภาพของไข่ของผู้หญิงจะลดลงเมื่ออายุ 27 ปี และลดลงอย่างรวดเร็วเมื่ออายุ 35 ปี เมื่อผู้หญิงอายุ 41 ปี อัตราการเกิดจะเหลือเพียง 14.9%จะรักษาความสามารถในการตั้งครรภ์ของผู้หญิงได้อย่างไร?

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโรคพันธุกรรมและการมีบุตรยากSTORK ใช้วิธีการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว การมีชีวิตของไข่มากกว่า90% โดยเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ-196℃ และสามารถรักษาสภาพปกติของไข่ไว้ได้ หลังทำละลายนำไข่เข้าสู่กระบวนการIVF อัตราในการเกิดหลังการโอนถ่ายเท่ากับไข่ที่สดใหม่
แช่แข็งไข่
แช่แข็งไข่
ภาพของไข่จากการส่องกล้องไมโครสโคป
ภาพของไข่จากการส่องกล้องไมโครสโคป
ใช้วิธีการแช่แข็งไข่แบบผลึกแก้ว
ใช้วิธีการแช่แข็งไข่แบบผลึกแก้ว


เหตุผลที่ต้องเลือก STORK ในการรักษาความสามารถทางการตั้งครรภ์เหตุผลของการแช่แข็งไข่เพื่ออนาคต

มอบสิ่งล้ำค่าให้ลูกสาว

ลูกสาวให้ความสำคัญในเรื่องงานจนไม่มีความคิดเรื่องแต่งงาน
มีการรับประกัน
พวกเราก็ไม่กังวลอีกต่อไป

ผู้หญิงมอบความสุขให้ตนเอง

ก่อนจะพบกับใครคนนั้น
อาศัยเทคโนโลยี
ทำให้ไข่ “เป็นวัยรุ่นอยู่ตลอด”

ขอให้ฉันได้มีสิทธิในการกำหนดและการตัดสินใจในการต้ังครรภ์เอง

ฉันสามารถกำหนดการศึกษาของตัวเองได้ ฉันสามารถกำหนดการงานของตัวเองได้ ฉันสามารถกำหนดความรักของตัวเองได้ ฉันสามารถกำหนดชีวิตของตัวเองได้ ฉันก็จะสามารถกำหนดอายุในการให้กำเนิดของตัวเองได้เช่นกัน

แรงกดดันในชีวิตรวมทั้งแรงกดดันจากงานที่ผู้หญิงในเมืองใหญ่ต้องเผชิญ

ทำไมถึงไม่ให้ตัวเองได้หยุดพัก?
ในการท่องเที่ยวเกาะทะเลที่แสนโรแมนติก แล้วแช่แข็ง "ความสุขของวันพรุ่งนี้เอาไว้"

เพื่อความสุขของชีวิตของคุณ ซื้อประกันฉบับนี้

คนเราถ้าไม่ถึงวัยนั้นมักจะไม่มีการวางแผนในชีวิต
ประกันฉบับนี้จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
ความกลัว "การเสียอิสรภาพ" นำพามาซึ่งความเสียใจ?
ประกันฉบับนี้จะเป็นหลักประกันให้คุณ

มีโรคประจำตัว

แต่ไม่อยากละทิ้งความฝันในการเป็นแม่
ก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วย
เก็บไข่ที่แข็งแรงเอาไว้
เพื่อลูกที่แข็งแรงในอนาคต


ขั้นตอนการรักษาความสามารถในการตั้งครรภ์เป็นอย่างไร?

ขั้นตอนการบริการ

สอบถามฟรี
ตรวจร่างกาย
วางแผนการรักษา
กระบวนการกระตุ้นไข่
กระบวนการผ่าตัดเก็บไข่
ไข่แช่แข็ง
  • สอบถามฟรี
  • ตรวจร่างกาย
  • วางแผนการรักษา
  • กระบวนการกระตุ้นไข่
  • กระบวนการผ่าตัดเก็บไข่
  • ไข่แช่แข็ง


ถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับการรักษาความสามารถทางการตั้งครรภ์

ถาม:ขั้นตอนการเก็บไข่เจ็บปวดหรือไม่?
ตอบ:STORK ใช้วิธีในการเก็บไข่ที่ไม่เจ็บ โดยกระบวนการในการเก็บไข่ทั้งหมดผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะหลับ ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆ ระยะเวลาในการเก็บไข่โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 10 นาที


ถาม: ไข่ที่เก็บไว้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเท่าใด ?
ตอบ: STORK ใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งไข่แบบผลึกแก้ว โดยมีอัตราค่าเฉลี่ยการฟื้นฟูของไข่มากกว่าร้อยละเก้าสิบ เทคโนโลยีนี้ใช้การเก็บรักษาไข่ ไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพปกติของไข่ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีนี้จึงไม่มีข้อจำกัดด้านของเวลาในการเก็บรักษา


ถาม: ผู้หญิงควรรักษาความสามารถทางการตั้งครรภ์เมื่อใด ?
ตอบ: การรักษาความสามารถในการตั้งครรภ์ควรวางแผนและรักษาในช่วงวัยรุ่น เนื่องจากไข่จะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น ผู้หญิงที่มีอายุมากมักเสี่ยงต่อภาวะโครโมโซมผิดปกติ ทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำ IVF ลดลง และส่งผลต่อความแข็งแรงของทารกที่เกิดมา


ถาม:การกระตุ้นไข่มีผลทำให้ผู้หญิงแก่ก่อนวัยหรือไม่?ส่งผลกระทบต่อความสามารถของรังไข่ไหม?
ตอบ: แท้จริงแล้วผู้หญิงในช่วงวัยที่มีประจำเดือน ล้วนมีไข่ที่ถูกผลิตออกมาจากรังไข่ แต่ในกระบวนการธรรมชาตินั้นฮอร์โมนของร่างกายจะมีไข่ที่สุกและตกมาเพียง 1-2 ใบ ส่วนกระบวนการกระตุ้นไข่ ที่อาศัยการกระตุ้นการตกไข่ในช่วงมีรอบเดือน จะช่วยกระตุ้นการตกไข่ได้มากขึ้น จนทำให้เกิดไข่ที่มีจำนวนมากขึ้น และทำให้ไข่สุก เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ไข่ไม่เพียงพอหรือไข่ไม่เจริญเติบโตและฝ่อไป ดังนั้นการกระตุ้นไข่จึงไม่ใช่การลดอัตราการเกิดไข่ในเดือนถัดๆไปหรือในช่วงระยะเวลา1ปีนั้น


ถาม:การแช่แข็งไข่ปลอดภัยหรือไม่?
ตอบ:การเก็บไข่ จะทำหัตถการในห้องพิเศษโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการทุกอย่างผ่านการรับรอง มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการดูแลรอบด้าน และรับประกันสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา เอกสารต่างๆรวมถึง ข้อมูลลูกค้าทุกอย่างล้วนเก็บไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวด ก่อนการละลายไข่จะมีการตรวจสอบประวัติลูกค้าก่อน ในทุกปีก่อนครบกำหนดการฝากสามเดือน จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลโทรศัพท์สอบถามเพื่อสอบถามการต่ออายุการฝาก หรือหากต้องการหยุดบริการการฝาก ต้องให้ลูกค้าเจ้าของกรอกเอกสารเห็นชอบด้วยตนเอง